18 Awst 2017

Cylchlythyr yr Ardd – Awst 16

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

♥ Coed Cymru

Mae ♥ Coed Cymru yn ddathliad o goed ac yn cael ei gynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul 19-20 Awst.

Bydd yna dau ddiwrnod o arddangosfeydd o goed pren, dringo coed, hwyl i’r teulu, cerddoriaeth a llawer mwy ar ben hynny.

Dewch i ddarganfod am y gelfyddyd hynafol o droi coed, gwneud ffyn, gwneud basgedai a gwehyddu helyg; gwyliwch ein melin lifio symudol ar waith; a darganfyddwch beth sy’n cael ei wneud gan ein tîm Adennill Paradwys i adfer y llynnoedd a’r dirwedd o ystâd Syr William Paxton o’r 19eg ganrif gynnar.

Bydd tîm Gweithgareddau i’r Teulu’r Ardd yn cael teuluoedd i ymarfer crefft wledig draddodiadol, gan greu clwydi, tra bydd y rhai iau yn gallu creu pathew allan o binwydd eu hunain.  Bydd yna hefyd ystod helaeth o offer a pheiriannau o ansawdd, gwerth eu harian, ar werth gan y cwmni offer coed, Axminster.

Meddai trefnydd y digwyddiad, Angharad Phillips: “Bydd hi’n benwythnos arbennig i ddysgu mwy am gadwraeth a rheolaeth coetiroedd, a chyfle i weld ein harferion coetiroedd cynaliadwy yn gweithredu yma yn ein parcdir hanesyddol.”

Fe ychwanegodd: “Mae ♥ Coed Cymru yn ddigwyddiad cyffrous, gan gynnwys pobl sy’n hoff o weithio gyda choed yn ymgynnull i rannu eu brwdfrydedd a’u gwybodaeth am grefftau coed.”

Nid oes angen i chi archebu am y digwyddiad hwn.  Mae tâl mynediad arferol yr Ardd yn berthnasol – gyda holl weithgareddau ♥ Coed Cymru am ddim.

Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd at 6yh, gyda’r mynediad diwethaf am 5yh.

Mae mynediad i’r Ardd yn £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion ac £8.75 i gonsesiynau.

 

Cwrdd â Mirgath

Daw Tropical Inc. gyda theulu mawr o anifeiliaid ecsotig i’ch swyno!

Ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher (Awst 21ain ac 22ain), bydd y mirgathod yn dychwelyd i’r atyniad yn Sir Gaerfyrddin, ynghyd â detholiad o nadredd, tarantiwlas, ballasg, drewgi parot a llawer mwy.

Sioe hwyliog iawn i’r teulu i gyd yw hon, a chyflwynwyd gan Steve Rowland o Tropical Inc.

Dyma gyfle i famau a thadau a’u plant ddod i adnabyddiaeth agos a phersonol ag amrywiaeth eang o anifeiliaid egsotig, gyda sioeau am 11yb, 12.30yp, 2yp, a 3.30yp, ar y ddau ddiwrnod ym Mhabell Fawr yr Ardd.

Mae taliad ychwanegol o £3 ar gyfer y sioeau, ac mae tocynnau ar werth yn awr ar gyfer y ddau ddiwrnod o sioeau, ac anogir ymwelwyr i archebu eu lle ymlaen llaw er mwyn sicrhau y gallant fwynhau dogn arall o swyn anifeilaidd.  Ffoniwch 01558 667149 i archebu’ch tocynnau chi.

 

Penwythnos i Chi a’r Ci

Mae yna benwythnos arbennig i gŵn a’u berchnogion yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn 19 a Dydd Sul 20 o fis Awst.

Peidiwch ag anghofio, mae POB Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd!

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith

 

Cofnodi Blodau Gwyllt

Dewch i recordio’r blodau gwyllt a byddwch yn ein helpu i fonitro eucynefinoedd hollbwysig, o Ddydd Llun 14eg i Ddydd Gwener 18fed o fis Awst.

Bydd y sesiynau o 10yb hyd at 4yp, i gofrestru cysylltwch â Swyddog Treftadaeth yr Ardd, Louise Austin, ar 01558 667178 neu louise.austin@gardenofwales.org.uk

 

Gŵyl Banc Mist Awst

Bydd yna hud, balwnau a hwyl i’r teulu cyfan dros Benwythnos Gŵyl Banc Mis Awst, gyda chymorth hoff ddewin y plant, Luke Jugglestruck.

Daw Cymdeithas Perchnogion Koi Cymru yn ôl atom hefyd, gyda’u sioe flynyddol.

Dewch i ymweld ag atyniad newydd sbon yr Ardd – Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig – gydag arddangosfeydd hedfan am 11:30yb a 2:30yp (mynediad yn £3 i’r Ganolfan).

Peidiwch ag anghofio ymweld â’r pilipalod trofannol ym Mhlas Pilipala, a fydd yna sorbio dŵr, y ddrysfa wellt, y maes chwarae a blodau’r haf i’w fwynhau!

 

Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

Mae yna brofiadau anhygoel i’w chael BOB dydd yn atyniad newydd sbon yr Ardd Fotaneg Genedlaethol – Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig – gydag arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11:30yb a 2:30yp!

Mae yna dâl ychwanegol o £3 i’r Ganolfan, a gallwch fwynhau arddangosfeydd hedfan gan Gudyll Bach, Barcudiaid Coch, ac Angus, yr Eryr Môr Torwyn!