21 Meh 2017

Cylchlythyr yr Ardd – Mehefin 22

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Cyngerdd Gŵyl Ifan

Bydd Chwedleuon Dawns yn cymryd i’r llwyfan am Gyngerdd Gŵyl Ifan yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd y gerddorfa Symphonica Tywi, gyda 45 o aelodau, yn chwarae o 7:30yp tan iddi dywyllu ar Ddydd Sadwrn Mehefin 24ain gyda’r noswaith i fod yn wledd o gerddoriaeth dawns glasurol yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Meddai’r arweinydd Mike Cottam: “Mae cymaint o ddewis, ond byddwn yn rhoi’n droed orau ymlaen gyda chaneuon gan Gilbert & Sullivan, South Pacific, Sleeping Beauty, Danzón Rhif 2 gan Arturo Márquez a llawer mwy.”

Dywedodd llefarydd ar ran yr Ardd, David Hardy:

“Mae bob amser yn ddigwyddiad arbennig. Mae pobl yn dod gyda’u basgedi picnic ac yn gwneud wir noson ohoni. Mewn gwirionedd, nis oes llawer i guro eistedd ymhlith y planhigion Canoldirol wrth i’r haul fachlud, ac yn gwrando ar y gerddorfa wych hwn yn chwarae eu cerddoriaeth hyfryd.”

Dewch â’ch picnic a dathlwch Flwyddyn Chwedlau a noson Gŵyl Ifan i’w gofio.

Mae tocynnau ar werth nawr am £14 (£12 i aelodau’r Ardd). Prynwch eich rhai chi drwy ffonio 01558 667149.

 

Lleisiau’r Cwm

Bydd côr Ysgol Uwchradd Americanaidd ar daith wib o Dde Cymru yn canu yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ar Ddydd Sadwrn 24 Mehefin.

Bydd yna 33 o aelodau’r côr o Bensylfania, ‘Voices of the Valley’, sydd i gyd yn mynychu Ysgol Uwchradd Valley View yn Nyffryn Lackawanna yng ngogledd ddwyrain diwydiannol o’r dalaith Americanaidd.

Mae ganddynt amserlen brysur o gyngherddau a gweld yr atyniadau a byddant yn canu yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Ardd am 11yb cyn mynd i Ddinbych y Pysgod ac yna Talacharn.

Tra eu bod yng Nghymru, mae Voices of the Valley hefyd yn perfformio yn Ystradgynlais, Pontarddulais, Treforys, Llandeilo, Cartref Dylan Thomas a Phort Talbot.

 

Cyngerdd Kate Rusby

Bydd Kate Rusby, seren cerddoriaeth werin, yng nghyngerdd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn Gorffennaf 15fed.

Un o ddehonglwyr gorau o werin draddodiadol ac yn un o gyfansoddwyr caneuon gorau’r DU, bydd Kate ar y llwyfan yn yr Ardd o 7:30yh.
Mae hi wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobr Mercury, ac wedi derbyn gwobrau am Ganwr Gwerin y Flwyddyn, Perfformiwr Fyw’r Flwyddyn, Albwm Gorau a Chân Wreiddiol Gorau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2.
Ar fin chwarter canrif o greu cerddoriaeth, gwnaeth Kate Rusby rhyddhau ei 14eg albwm stiwdio Life in a Paper Boat yn hwyr y llynedd i adolygiadau gwych.
Mae tocynnau yn £25 ac ar gael o’r Ardd yn uniongyrchol, Eventbrite, aDerricks Music yn Stryd Rhydychen, Abertawe.

 

Diwrnod Blodau Gwyllt Cymru

Dewch i brofi llawenydd o’n gweunydd Cymreig yn llawn tegeirianau ar Ddydd Sadwrn Mehefin 25ain.

Gallwch fwynhau taith dywys ar draws caeau o flodau hyfryd, a gweld pilipalod a thegeirianau; cewch gwrdd â gwenynwyr brwd yr Ardd Wenyn, ac artistiaid a chrefftwyr sy’n creu gweithiau blodeuol – gan gynnwys tatŵau henna!

Bydd gwyddonwyr yma’n dangos sut i wneud breichled DNA hwrli-bwm.

 

Yr Ardd – Cylchgrawn i Aelodau

Mae rhifyn diweddaraf Cylchgrawn i Aelodau’r Ardd, Yr Ardd, ar gael nawr!

Os ydych yn Aelod a hoffech dderbyn copi, neu os hoffech fwy o wybodaeth am ddod yn Aelod yr Ardd, cysylltwch â Jane Down ar 01558 667118 neujane.down@gardenofwales.org.uk

 

Pamffled Digwyddiadau’r Haf

Mae pamffled Digwyddiadau’r Haf 2017 yr Ardd nawr ar gael hefyd!

Galwch i mewn i gasglu copi i weld y rhestr wych o ddigwyddiadau sydd gennym dros y misoedd nesaf.

 

Taith Adfer y Parcdir

I gael gwybod mwy am barcdir hanesyddol ac anhygoel Syr William Paxton a chael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd ein Prosiect Adfer y Parcdir Godidog, ymunwch â Louise Austin, Swyddog Treftadaeth yr Ardd, am 2yp y Dydd Gwener hwn, o Fynedfa Orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr am daith tywys o ddwy awr o hyd.

Mae’r tir yn anwastad a gall fod yn fwdlyd; gwisgwch esgidiau cadarn.