13 Mai 2017

Diwrnod Diddordeb Mewn Planhigion 5: Pandanus utilis

Bruce Langridge

Nid yw’r planhigyn trofannol hyn ond yn gerflun hyfryd, mae hefyd yn ddefnyddiol iawn.

Efallai ei elwir yn binwydd ond mae hyn yn fwy cysylltiedig â gwair na choeden.  Mae ganddo ddiffyg o dwf eilaidd coediog felly mae angen ei wreiddiau sy’n edrych yn rhyfedd i ddal ei hun i fyny.  Mae’r rhain yn ddefnyddiol wrth sefydlu tywod symudol a defnyddir y planhigyn hwn i ar draws y byd i reoli erydu traeth.

Mae dail y planhigyn hwn, sy’n frodorol o Fadagascar, wedi cael eu defnyddio i wneud hetiau, matiau, toeau, basgedi a phapur.  Ond maent yn felys a’n flasus ac os ydych yn mynd i fwyty Thai, mae yna gyfle cewch eich bwyd wedi gweini ar un o’i ddail.

Dyma un o 7 o blanhigion diddorol a fydd yn cael eu cynnwys ar y daith tywys fel rhan o Ddiwrnod o Ddiddordeb Mewn Planhigion, ar Fai 18.  Dan arweiniad Bruce Langridge a’r curadur Will Ritchie, bydd y daith gerdded yn cychwyn o Fynedfa’r Gorllewin y Tŷ Gwydr Mawr am 2yp.