11 Mai 2017

Diwrnod Diddordeb Mewn Planhigion 3: Phylica pubescens

Bruce Langridge

Mae’r planhigyn yma’n fwy blewog nag y mae’n ymddangos

Gymaint felly bod ei lysenw o fewn yr Ardd yn ‘fflwffog.’

Mae gwead yn rhinwedd botanegol sy’n cael ei danbrisio’n aml, ond mae’n rhywbeth yr ydym yn ddwli ar yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Dewch ymlaen i’n daith yma ar 18fed o Fai a chewch gyffwrdd ag un o’r planhigion mwyaf synhwyrus erioed.

Mae’r planhigyn hwn yn llwyn bytholwyrdd sy’n tyfu’n isel sydd i’w gweld yn yr adran yn Ne Affrica’r Tŷ Gwydr Mawr – mae’n frodorol i’r fynbos o’r Penrhyn lle mae ei enw Affricanaidd yn veerkoppie (cwpan gwanwyn).

Efallai dyma un o’r llwyni mwyaf blewog y gwnewch gyffwrdd.

Dyma un o 7 o blanhigion diddorol a fydd yn cael eu cynnwys ar y daith tywys fel rhan o Ddiwrnod o Ddiddordeb Mewn Planhigion, ar Fai 18.  Dan arweiniad Bruce Langridge a’r curadur Will Ritchie, bydd y daith gerdded yn cychwyn o Fynedfa’r Gorllewin y Tŷ Gwydr Mawr am 2yp.